تصویر هنرمند موجود نیست

علی نریمانی

1

آهنگهای علی نریمانی

علی نریمانیفلک کردی سیه تو روزگارم