تصویر هنرمند موجود نیست

گرشا رضایی

4

آهنگهای گرشا رضایی

گرشا رضاییبزن دلتو به دریا که غم باشه واسه فردا

گرشا رضاییمگه پاییز اومده

گرشا رضاییخونه

گرشا رضاییمثل ماه